Draai uw toestel

Deze pagina is best leesbaar in 'landscape'

0 %

Laatste update :12 nov 2018

230 ingezameld
Inschrijvingen : 2
Steuners/sponsors : 3

Op 19 mei 2019 organiseert Centrum Motoropleiding Dirk een motorbehendigheidsdag en dit ten voordele van Make-a-Wish®.

DOELSTELLING

Make-a-Wish® is een vrijwilligersorganisatie die de allerliefste wens vervult van kinderen met een levensbedreigende ziekte .
Door het organiseren van deze motorbehendigheidsdag, waarbij goed en veilig motorrijden centraal staat, willen we deze organisatie steunen. Al de inkomsten gaan integraal naar Make A Wish
®.

MOTORBEHENDIGHEIDSDAG

Centrum Motoropleiding Dirk organiseert op 19 mei 2019 een dag waar iedereen zich kan inschrijven om op ons oefenterrein een behendigheidsparcours te rijden, dit onder begeleiding van ervaren instructeurs. Tevens wordt een begeleide rit (± 60 km) voorzien. Er zal ook randanimatie voorzien worden: scooterparcours, dronkemansbrillen, demonstratie risicoperceptie, e.a.). Ter plaatse is er tevens een eetstand aanwezig waar spaghetti te verkrijgen is.

DAGINDELING

Op het oefenterrein worden tussen 09:00 en 16:00 uur verschillende sessies voorzien om een behendigheidsparcours te rijden.

  • Sessie 1 : 09:00 - 10:00
  • Sessie 2 : 10:00 - 11:00
  • Sessie 3 : 11:00 - 12:00
  • Lunchpauze : 12:00 - 13:00
  • Sessie 4 : 13:00 - 14:00
  • Sessie 5 : 14:00 - 15:00
  • Sessie 6 : 15:00 - 16:00

Begeleide rit

De rit bedraagt ± 60 km, vnl. langs kleine, landelijke wegen.
Er zijn 2 ritten voorzien:
- 11:15 uur
- 14:15 uur

INSCHRIJVINGEN

Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 €.

Uw inschrijving/betaling kan via het online-inschrijvingsformulier. Om organisatorische redenen vragen we op voorhand in te schrijven. Zodoende kunnen we een degelijke planning op het oefenterrein voorzien.
Na uw inschrijving ontvangt u al de nodige informatie.
Indien u enkel wenst in te schrijven voor de begeleide ritten, kan u eventueel ter plaatse betalen (10 €)

STEUNEN/SPONSORING

Om dit evenement te organiseren hebben we uw steun nodig als sponsor. Dankzij deze financiële steun kunnen wij onze doelstelling kracht bijzetten. Uw inbreng wordt integraal overgemaakt aan de organisatie Make-a-Wish®.

Als bedrijf (BTW-plichtig), ontvang je een bewijs na betaling. Deze geldt als bewijs voor uw boekhouding.

:
: Indien u wenst dat uw logo wordt vermeld op deze pagina, gelieve uw logo en/of UrL mee te verzenden in uw bericht. ::

CONTACTPERSOON

De contactpersoon voor dit evenement is Michele De Rese.


Voor bijkomende informatie, stuur een email … we beantwoorden u zo snel mogelijk.

Met dank aan

Aantal bezoekers

517
© 2000 - 2018 CMD - Website Rudy Contact
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CMD.

CMD - Centrum Motoropleiding Dirk
1780 Brussegem - Drinkeling 17
GSM : 0475 738 593
info@motoropleiding.be
BNP Paribas Fortis BE 42 0013 1693 5654